Naša lokacija u Zagrebu

 

Tomislav Šimac                      10000 Zagreb, B. Adžije 26

Mobi: 00385/98/702-909,      Tel.fax: 00385/1/3646-095,       E-mail: nagra.hr@gmail.com

     Darko Leskovar   +385/ 911 66 56 56

 

 

Početna

 

 

Podizni parkirni sustavi

 

Kombinirani sustavi

 

Automatizirani parkirni sustavi

 

Referentni radovi

 

Specifikacije

 

Aktualni PROJEKTI

 

 

 

Svaki mjesec nešto novo!

u Mariboru

Mobi: +385 41 699 521

  

Telefon: +386/02/250 15 87 

 

E-pošta: info@nagra.si